About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Kỹ Sư/ Kỹ Thuật Môi Trường (KS/KT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Irrigation , Environmental
Experience 2 - 3 Years

PERSOLKELLY Vietnam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

De Heus LLC

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh