About us

De Heus LLC

Employment Information

Kỹ Sư M&E (Dự Án Nhà Máy & Trang Trại)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2021
Industry Agriculture , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

De Heus LLC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

De Heus LLC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinden Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Kajima VN

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh