About us

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

Employment Information

Kỹ Sư M&E

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Binh Thuan | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

 • Ba Ria-VT | Quang Ninh | Binh Thuan

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT