About us

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

Employment Information

Kỹ Sư M&E

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/08/2020
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 3 Years

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư TONA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại Và Xây dựng Vân Khánh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 14 Tr VND

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại Và Xây dựng Vân Khánh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 14 Tr VND

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Ru

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 16 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Halo Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

$ 8,8 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh