About us

CÔNG TY TNHH DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION

Employment Information

KỸ SƯ MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Civil / Construction
Experience 5 Years

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Thai Nguyen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LÊ MINH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Nationwide

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi