About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Kỹ Sư Môi Trường (MT1)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Irrigation , Environmental
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

De Heus LLC

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hicon Global

$ 11 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 19,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh