About us

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

Employment Information

Kỹ sư môi trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Oil / Gas , Environmental
Experience 4 - 5 Years

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

TTT Corporation

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Hà Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TRUNG QUỐC MỚI SETUP

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi