About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

KỸ SƯ NGƯỜI NHẬT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 2.500 - 3.500 USD
Deadline to apply 16/10/2020
Industry IT - Software
Experience 3 Years

Location

Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ Competitive

  • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Liên Danh Yasuda Kolon

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi | Nationwide

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc

Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11/Bộ Quốc phòng

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MVE HÀ NỘI

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi