About us

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất ĐỨC MINH

Employment Information

KỸ SƯ NHIỆT LẠNH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi