About us

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Employment Information

Kỹ sư phần mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Medical / Healthcare , IT - Hardware / Network , IT - Software
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 35 Tr - 46 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 40 Tr - 100 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 33 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Gigatum Vietnam JSC

$ Competitive

  • Ha Noi