About us

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Employment Information

Kỹ sư phòng chất lượng thí nghiệm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 1 - 10 Years

Location

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Giang

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Bac Giang

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Giang

MegaCEO

$ 37,4 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

MegaCEO

$ 15,4 Mil - 19,8 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ Competitive

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Bac Giang