language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư QA - Hạ Tầng (Dân Dụng, Cầu Đường)

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ
Updated: 13/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Tóm tắt nhiệm vụ chính:

Kiểm tra các công tác Xây dựng: Kết cấu/ Hạ Tầng/ Đê kè của các dự án Tây Hồ đầu tư để đảm bảo chất lượng thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật tại các dự án được chỉ định.

2. Nhiệm vụ chi tiết:

Nhiệm vụ 1: Thực hiện Kiểm tra các công tác Xây dựng: Kết cấu/ Hạ Tầng/ Đê kè.

1.1 Kiểm tra đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra công tác xây lắp phù hợp với thiết kế, mẫu vật tư, tiêu chí kỹ thuật, BPTC đã được phê duyệt thông qua công tác nghiệm thu đảm bảo chất lượng, ….

1.2 Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu được giao đến công trường phù hợp với vật liệu được phê duyệt.

1.3 Xác nhận công việc không phù hợp được sửa chữa đúng lúc.

1.4 Nghiệm thu trước khi đổ bê tông, thi công khuôn đường, bó vỉa, nền hạ, các lớp cấp phối, cọc, kè thảm nhựa thông qua việc kiểm tra các khu vực thi công phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật trước khi đổ hoàn thiện.

1.5 Kiểm soát chất lượng hồ sơ thông qua việc kiểm tra hệ thống lưu trữ phù hợp với những yêu cầu lưu trữ bản cứng và bản điện tử.

Nhiệm vụ 2: Duy trì việc am hiểu tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, bao gồm những thông tư, nghị định mới nhất, … và cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cho Kỹ sư ĐBCL Xây dựng – Hạ Tầng

Nhiệm vụ 4: Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kỹ sư cầu đường 

2. Kinh nghiệm

- 6-8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng xây dựng và hạ tầng, ưu tiên cầu đường

3. Kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập với tinh thần trách nghiệm cao.

- Thích nghi làm việc nhóm.

- Áp dụng các phương pháp đảm bảo chất lượng.

- MS Office, AutoCad, ….

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

www.tayho.com.vnCompany size: 200-500
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với vai trò chính là Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với 25 năm kinh...Detail

Kỹ Sư QA - Hạ Tầng (Dân Dụng, Cầu Đường)

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts