Location

Hung Yen

 • Salary

  10 Mil - 18 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường

o Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng cho công trình bao gồm: hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ kỹ sư hiện trường

o Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện

o Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.

o Hướng dẫn cách lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc

- Kiểm soát chất lượng

o Tập hợp hồ sơ , chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt

o Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng, chất lượng của dự án trình SM

o Kết hợp với phòng QLTB nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng

o Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu đầu vào tại công trường, khối lượng, chất lượng công việc thực hiện được để có các đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện tại công trường (theo KPI của dự án)

o Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của SM

o Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình

o Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan

o Báo cáo quản lý chất lượng, phê duyệt khối lượng trên ERP.

- Đánh giá chất lượng

o Phân tích đánh giá chất lượng công trình định kỳ, các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

o Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của đội thi công, nhà thầu phụ.

- Đảm bảo an toàn lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường.

- Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

  -       Đại học các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật

-       Thông thạo bằng tiếng Anh

-       Hiểu sâu các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

 -       Sử dụng thành thạo 7 công cụ QC

More Information

 • Gender: Male
 • Age: 26 - 45
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback