About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh

Employment Information

Kỹ Sư QS MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 06/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 1 Years

Location

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Fresh

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Khanh Hoa

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicons)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thương Mại – Kỹ Thuật Đức Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

 • Ho Chi Minh