About us

Công Ty Cổ Phần ZME

Employment Information

Kỹ sư QS MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2023
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 1 - 0 Years

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

$ Under 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY 36.20 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi | Nghe An | Thanh Hoa

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM BÌNH XUYÊN GREEN PARK

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CMC Corporation

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi