language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 16/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản lý thiết bị

 • Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ thiết bị được giao
 • Lập danh sách linh kiện, phụ kiện thay thế cần thiết, đề xuất mua để phục vụ công tác bảo dưỡng và sửa chữa của các thiết bị được giao
 • Lập định mức, định kỳ kiểm tra và báo cáo việc sử dụng thiết bị bao gồm tình trạng thiết bị, định mức tiêu hao nguyên liêu, định mức nhân công….
 • Lập kế hoạch và kiểm soát việc sử dụng và vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các Đội thi công.
 • Thực hiện các báo cáo, lập các hồ sơ QLTB, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đúng quy trình ISO
 • Kiểm soát an toàn thiết bị và chỉ đạo đội TC đảm bảo các điều kiện về an toàn thiết bị công trường
 • Tham gia kiểm kê thiết bi định kỳ theo quy định của công ty

2. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp dựng thiết bị

 • Tiếp nhận các yêu cầu sữa chữa, thay thế, lắp dựng thiết bị từ các bộ phận liên quan.
 • Đánh giá tình trạng thiết bị và sự phù hợp của các yêu cầu để đưa ra phương án đúng đắn.
 • Lập định mức nhân công và danh mục vật tư cần thiết để sửa chữa chuyển về phòng QLTB thực hiện.
 • Kiểm tra chất lượng vật tư thay thế trước khi sử dụng và chủ trì thực hiện sửa chữa.
 • Thực hiện các công tác lắp dựng và hoàn thiện máy theo yêu cầu
 • Nộp hồ sơ thanh quyết toán chi phí sửa chữa

3. Khai thác thiết bị

 • Tiếp nhận các nhu cầu sử dụng thiết bị trong và ngoài công ty, kiểm tra, phân tích nhu cầu, đề xuất định mức trình TP xem xét
 • Theo dõi, cập nhật, kiểm tra nhật trình máy cũng như các chi phí phát sinh, các sự cố, sự vụ hàng ngày.
 • Tổng hợp các hồ sơ thanh quyết toán với các bên liên quan chuyển về phòng QLTB
 • Quản lý, khai thác, phát triển thị trường thuê và cho thuê thiết bị.

4. Cải tiến liên tục

 • Tham gia công tác cải tiến thiết bị theo phân công của TP
 • Tham gia thiết lập và cập nhật sổ tay quản lý thiết bị theo phân công của trưởng phòng
 • Thống kê phân loại sửa chữa để đưa ra các biện pháp cải tiến dài hạn
 • Thiết lập và cải tiến các quy trình quản lý thiết bị phù hợp.

5. Quản lý truyền thông

 • Thực hiện nghiêm công tác nhân diện thương thiệu theo quy định của công ty
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nhận diện thương hiệu của các đơn vị thi công
 • Thực hiện các khắc phục và báo cáo cấp trên

6. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Kiến thức chuyên môn
 • Đại học các ngành xây cơ khí máy, thiết bị, máy xây dựng, tự động hóa
 • Thông thạo tiếng anh chuyên ngành
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chí kỹ thuật của máy móc thiết bị
 • Kỹ năng công việc
 • Phân tích, tổng hợp, lập và kiểm soát kế hoạch: giỏi
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: khá
 • Trình bày hồ sơ: khá
 • Kỹ năng quan hệ con người: khá
 • Kinh nghiệm tối thiểu
 • 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kỹ sư tự động hóa.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

Similar jobs

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts