About us

Teamwork Vietnam Ltd

Employment Information

Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Windows

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Customer Service , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty CP Công nghệ Tiên Phong

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn An Thái - Công ty CP Sài Gòn An Thái

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 17,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư vấn Dự án SEAS

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 15,4 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

 • Ho Chi Minh