language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Kỹ sư quy trình sản xuất đĩa cứng (HDD Process Engineer)

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
Updated: 01/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tiếp nhận và triển khai quy trình sản xuất cho sản phẩm ổ cứng máy tính.
- Cấu hình và theo dõi hệ thống kiểm soát dây chuyền sản xuất.
- Giám sát và báo cáo các dữ của hệ thống sản xuất.
- Nghiên cứu và cải tiến quy trình, Tăng năng suất

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành điện tử, Kỹ thuật máy tính, Sản xuất công nghiệp
- Có kiến thức tốt về quy trình sản xuất các thiết bị điện tử.
- Có kiến thức về các công cụ giảm sát cải tiến quy tình sản xuất (VSM, Lean manufacturing,..)
- Ưu tiên đã làm ở vị trí tương đương trong các nhà máy về sản xuất các thiết bị điện tử.
- Thành thạo excel.
- Giao tiếp được bằng tiếng anh, Email, Chat, Voice chat.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

http://greystonedatatech.comCompany size: 1000-1500
Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn USA, hiện đang cần nhân lực để phục vụ cho mục đích mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2017-2020. Các ứng viên sẽ có...Detail
Job tags / Skills: Kỹ sư quy trình

Similar jobs

Kỹ sư quy trình sản xuất đĩa cứng (HDD Process Engineer)

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Employment Information

Kỹ sư quy trình sản xuất đĩa cứng (HDD Process Engineer)

Location