About us

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GOLDEN ARROW VIỆT NAM

Employment Information

Kỹ sư sản phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/04/2023
Industry Manufacturing / Process , Printing / Publishing , Statistics
Experience 1 - 0 Years

TECOTEC Technology

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Wistron Infocomm

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA SUPER TRƯỜNG PHÁT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần TOMECO An Khang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DRAHO VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEBOX EXPRESSS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi