About us

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu (GCS)

Employment Information

Kỹ sư service (Kỹ sư Dịch vụ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2021
Industry Customer Service , Maintenance , Civil / Construction
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH QES (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH QES (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Unios

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh