About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Kỹ sư thiết bị y tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ha Noi | Khanh Hoa

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi