About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Bị Y Tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 03/12/2020
Industry Medical / Healthcare , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

  • Ha Noi

IDS Medical Systems (Vietnam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi