About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế – Lương 12tr -18tr

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 14/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Arts / Creative Design
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Giza Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ Over 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi