About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế (Cơ Khí - Điện Tử) Nhà Máy 2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Đạt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Đạt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Servo Dynamics Engineering Co.,Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh