About us

Isuzu Tec Viet Nam

Employment Information

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN - HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 2 Years

Location

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Hòa Bình Group -CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

$ 13 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ 15 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi