About us

SolarBK

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế Điện (Nha Trang)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công ty TNHH Milensea

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

$ 8,8 Tr - 17,6 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

 • Khanh Hoa

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

 • Khanh Hoa