About us

Công Ty TNHH SC Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống HVAC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 1 Years

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ Over 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BA SOFTTECH VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN SỰ ĐỈNH CAO - TOP HR SERVICE

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Quang Tri

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi