About us

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống PCCC (Fire Fighting Engineer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/01/2021
Industry HSE , Architect , Civil / Construction

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Giang | Nam Dinh

First Alliances

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh