language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Tập đoàn CEO
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác thiết kế:

- Khảo sát hiện trạng, cập nhật thông tin ban đầu, lập nhiệm vụ thiết kế, lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, đề xuất ý tưởng kết cấu, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện định kỳ và đột xuất về công tác thiết kế, chất lượng, tiến độ theo chức năng nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước lcấp trên trực tiếp về mức độ hoàn thành công việc và kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Quản lý thiết kế (của đối tác):

- Kiểm tra báo cáo và thiết kế của Đơn vị Tư vấn Thiết kế đối tác về khảo sát hiện trạng ngoài hiện trường, lập nhiệm vụ thiết kế, đề xuất ý tưởng kết cấu, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công. Báo cáo xin ý kiến lãnh đạo về tính khả thi, chất lượng của hồ sơ thiết kế do Đơn vị Tư vấn Thiết kế đối tác lập.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện định kỳ và đột xuất về công tác quản lý thiết kế, chất lượng, tiến độ theo quy định

3. Công tác nghiệm thu:

- Kiểm tra sự đúng đắn, đầy đủ của hồ sơ dự án và chuẩn bị cho dự án hoàn thành;

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các công việc

- Kiểm tra sự đúng đắn của hồ sơ thiết kế và thực tế thi công

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Nắm vững chuyên môn chuyên ngành kết cấu, sử dụng thành thạo, phần mềm tính toán thiết kế kết cấu như ETAB, SAP, SAFE,... 

- Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn CEO

Thành lập ngày 26/10/2001, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO), CEO GROUP được tổ chức theo mô hình tập đoàn kinh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Tập đoàn CEO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts