About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Employment Information

Kỹ sư thiết kế lập trình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 22 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Giang | Nam Dinh

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi