About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Electrical / Electronics , Architect , Civil / Construction
Experience 6 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

$ Competitive

  • Da Nang

PERSOLKELLY Vietnam

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Da Nang

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Long Tech

$ Competitive

  • Da Nang

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Da Nang

Bà Nà Hills

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty TNHH Lovepop Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang