About us

Công Ty TNHH Nidec Servo Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế R&D (Fresh & Experienced)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Manufacturing / Process
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng C.D.C.O

$ 6 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư VTCO

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Cty TNHH 3D Smart Solutions

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Isuzu Tec Viet Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Isuzu Tec Viet Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh