About us

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)

Employment Information

Kỹ Sư Tiết Kiệm Năng Lượng - Lương + Phụ Cấp + Thưởng Hấp Dẫn

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2022
Industry Architect , Electrical / Electronics , Civil / Construction

Location

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HOOZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MAC ENGINEERS VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh