About us

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Employment Information

KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/06/2020
Industry Surveying / Geology , Architect , Civil / Construction
Experience 3 Years

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Biển

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Xây Dựng A&C

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại Và Xây dựng Vân Khánh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Cây Xanh Hoàng Nguyên

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh