About us

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Employment Information

Kỹ sư Trắc Địa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Surveying / Geology , Civil / Construction , Entry Level / Internship

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Biển

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Cây Xanh Hoàng Nguyên

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

AA Corporation DH

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh