About us

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

Employment Information

Kỹ Sư Triển Khai, Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network , Entry Level / Internship

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

  • Ha Noi