About us

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà (Làm Việc Tại Quận 3)

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/08/2020
Industry Executive management , Maintenance , Electrical / Electronics
Experience 5 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 18 Tr - 21 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hà Đô

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 6 Tr - 8,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Savills Vietnam Co. Ltd

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh