About us

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Employment Information

Kỹ Sư Tự Động Hóa - Chi nhánh Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SA GIANG

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi