language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Tư Vấn/ Presales

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT
Updated: 18/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu công nghệ, sản phẩm mới theo định hướng chuyên môn.
 • Kết hợp với kinh doanh sang gặp gỡ và trình bày giải pháp/công nghệ/sản phẩm mới với khách hàng.
 • Đào tạo định kỳ cán bộ kinh doanh về sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới từ nguồn cập nhật của hãng/đối tác
 • Thực hiện công tác triển khai dự án

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH khối CNTT, ĐTVT
 • Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm việc kỹ sư hệ thống/mạng
 • Có hiểu biết về hệ thống máy chủ, mạng, hệ thống SAN.
 • Có các chứng chỉ về: vmware, storage, server,… là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

www.hpt.vn
Founded in 1995, HPT Vietnam Corporation is currently a leading prestigious and highly customer-trusted IT product and service provider. Our scope of...Detail

Kỹ Sư Tư Vấn/ Presales

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts