About us

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

Employment Information

Kỹ Sư Ứng Dụng Tự Động Hóa_Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 22/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Festo

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11/Bộ Quốc phòng

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh | Lao Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi