language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY CNC

VivaBlast Vietnam Co., Ltd
Updated: 02/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. YÊU CẦU CHUNG :

- Có khả năng đọc và vẻ bản vẽ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn.

- Khả năng thiết kế các chi tiết, bộ phận máy.

- Kế hoạch, chỉ đạo , phối hợp các quá trình sản xuất bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển , thực hiện và duy trì các phương pháp sản xuất bằng cách thực hiện các nhiệm vụ sau đây

- Hỗ trợ cho Xưởng Máy CNC

- Hỗ trợ kiểm tra cơ khí

- Hệ thống máy: CNC plasma, CNC gas, Máy cán, Máy tiện truyền thống - D1.200 x 3.000L, D400 x 3.000L, Máy phay CNC X = 1.000; Y = 800; Z = 800.

2. LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

- Dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc (BGĐ)

3. TRÁCH NHIỆM:

- Quy trình sản xuất thiết kế trong lịch trình và các thông số về ngân sách.

- Phát triển, đánh giá, và cải thiện các phương pháp sản xuất.

- Phân tích và kế hoạch sử dụng lực lượng lao động, yêu cầu không gian, và quy trình làm việc, và thiết kế bố trí thiết bị và không gian làm việc cho hiệu quả tối đa.

- Trao với nhóm sản xuất liên quan đến thiết kế sản phẩm và dụng cụ đđảm bảo các phương pháp sản xuất hiệu quả.

- Phối hợp với khách hàng để xác đnh thông số kỹ thuật sản phẩm và thay đổi thiết kế và đáp ứng các yêu cầu của họ.

- Ước tính thời gian sản xuất, yêu cầu nhân viên, và các chi phí liên quan cung cấp thông tin cho các quyết định quản lý.

- Trao với quản lý, kỹ thuật và nhân viên liên quan đến khả năng sản xuất khác, lịch trình sản xuất, và cân nhắc khác để tạo điều kiện cho quá trình sản xuất.

- Áp dụng phương pháp thống kê đước tính các yêu cầu sản xuất trong tương lai và tiềm năng.

- Đảm bảo tất cả các công việc phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành của công ty.

- Lập kế hoạch làm việc cho các dự án được giao.

- Thực hiện các tài liệu xây dựng, kiểm soát tài liệu QC bao gồm bản vẽ.

- Chịu trách nhiệm công việc trong các dự án khác.

- Thực hiện bản vẽ cắt theo bản vẽ cơ bản của khách hàng.

- Kiểm tra lại các bản vẽ của khách hàng.

- Tham gia tích cực trong việc giữ gìn tiêu chuẩn an toàn cao trong VIVABLAST Việt Nam.

Job Requirement

1/ Trình độ văn hóa:  

+ Trung cấp/ Cao đẳng cơ khí.

+ Kinh nghiệm 5 năm 'trong CNC Kỹ thuật Máy".

2/ Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm vận hành Hệ thống máy CNC tốt.

+ Vẽ Auto Cad.

3/ Kỹ năng: 

+ Ưu tiên biết giao tiếp tiếng Anh.

+ Kỹ năng vi tính phù hợp với công việc.

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: 20 - 37
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

www.vivablast.comCompany size: 500
Vivablast is a global industrial assets life solutions provider operating in Vietnam and its neighboring countries. For more than 25 years, we have been...Detail

People who applied to this job also applied to:

KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY CNC

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

Employment Information

KỸ SƯ VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY CNC

Location