About us

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

Employment Information

Kỹ Sư Xây Dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 6 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Kien Giang

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Kien Giang

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Khanh Hoa

San Miguel Brewery Vietnam

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

CAMRANH SEAFOODS CO., LTD

$ Competitive

 • Khanh Hoa

San Miguel Brewery Vietnam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 14 Tr - 20 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ 13 Tr - 17 Tr VND

 • Khanh Hoa | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KN CAM RANH

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Da Nang