About us

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

Employment Information

Kỹ Thuật Dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry TV / Newspaper / Editors
Experience 1 - 2 Years

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEGEN

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam (TRUNGNAM GROUP)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam (TRUNGNAM GROUP)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh