Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Thuật Hiện Trường (FECON Hạ Tầng)

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 12/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Lập kế hoạch tổ chức thi công gồm: tiến độ, nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị …. phục vụ dự án;

- Lập biện pháp thi công chi tiết, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công tại hiện trường;

- Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo về công việc thực hiện của nhà thầu phụ;

- Theo dõi và thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán;

- Phối hợp các bộ phận liên quan làm hồ sơ thầu/tham gia khảo sát, đánh giá, xét duyệt hồ sơ dự thầu của các nhà thầu phụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan của trường xây dựng, giao thông;

- Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định chuyên môn nghiệp vụ liên quan;

- Thành thạo các phần mềm tin học liên quan như AutoCad, Nova, Dự toán;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm công tác thi công tại các công trình giao thông, hạ tầng

- Có thể đi công trình xa.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

Kỹ Thuật Hiện Trường (FECON Hạ Tầng)

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts