About us

Công Ty TNHH Rita Võ

Employment Information

Kỹ thuật Kho nội thất ở Dĩ An

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/02/2023
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Maintenance , Interior / Exterior
Experience 0 - 2 Years

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thiết Kế Dương Bản - Positive Design

$ Over 47 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 7,3 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Rita Võ

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần MPC Auto An Phú - Hyundai An Phú

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH Thiết Kế Dương Bản - Positive Design

$ Competitive

  • Binh Duong | Ho Chi Minh