About us

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Employment Information

Kỹ thuật khuôn mẫu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/07/2020
Industry Maintenance

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

 • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty cổ phần chăn nuôi Vĩnh Tân

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DENEAST VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty cổ phần viễn thông FPT - Bình Dương

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong