About us

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Employment Information

Kỹ Thuật Thi Công - Vận Hành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Environmental
Experience 1 Years

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 7,5 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Sợi An Việt

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Long An

Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

$ Competitive

 • Long An | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T.CONS

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Dong Nai | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

 • Ho Chi Minh