About us

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Employment Information

Kỹ Thuật Thú Y

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Agriculture , Animal Husbandry / Veterinary , Biotechnology

Location

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Long An

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Công ty TNHH MTV SX – XNK Phi Long

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH J.G

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Tay Ninh | Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Long An

De Heus LLC

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Long An | Tay Ninh