About us

Suntory PepsiCo Việt Nam

Employment Information

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện - Nhà Máy Quảng Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 - 8 Years

Công ty TNHH KONE Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Suntory PepsiCo Việt Nam

$ Competitive

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Quang Nam

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Công Ty TNHH Premo Việt Nam

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam