About us

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,400,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

Tài chính Cổ phần Điện lực

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

$ Competitive

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Hà Nội 3

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi